Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Allmän information’ Category

Bakgrund

Detta är en blogg knuten till arbetsområdet ”Mellankrigstiden & Andra världskriget” som genomförs på Stadshagsskolan i Stockholm under vårterminen 2009. Tre klasser i årkurs 9 kommer att undersöka kopplingen mellan narrativitet och web 2.o storytelling som ett sätt att bearbeta, befästa och förmedla kunskap och förståelse.

 Parallellt med gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter utifrån bilder och filmer att arbeta med, läsning i såväl lärobok som andra texter kommer varje elev att få skapa en fiktiv identitet att använda sig av under arbetsområdets gång. Varje elev kommer sedan att få i uppgift att skriva ett antal historiska dagboksinlägg daterade under perioden 1919-1945 i sin roll som en av invånarna i den tyska staden Northeim.

 Utgångspunkten för varje inlägg är. Hur kommer din rollfigur att uppleva och förhålla sig till de händelser och den tidsperiod som du som elev har skaffat dig kunskap om?

 Målet för detta projekt är att ge eleverna chansen att öva sin förmåga att tolka och samtidigt skapa en förståelse för ett historiskt skeende och för hur ett sådant kan upplevas och förklaras ur olika perspektiv. Det är viktigt då ett sådant historiemedvetande dels hjälper oss att förstå händelser i det förflutna såväl som nutiden och även kan ses som en förberedelse inför framtida skeenden.

Samtliga åsikter som framförs i bloggen representerar i första hand rollfiguren och behöver inte nödvändigtvis delas av sin skapare/författare.

Annonser

Read Full Post »

under konstruktion: öppnar i januari-09. Läs under fliken About ovan för information om bloggen.

Read Full Post »